Agència de Residus de Catalunya

El FC Barcelona aplicarà mesures de sostenibilitat a la gestió de la brossa    21/12/2005

  • Salvador Milà, conseller de Medi Ambient i Habitatge, i Joan Laporta, president del FC Barcelona, signen avui un conveni per millorar la gestió dels residus generats pel club
  • El Barça aposta per reduir la quantitat de brossa que genera i implantarà la recollida selectiva en les seves instal·lacions
L’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge cerca sistemàticament la complicitat i les aliances amb els generadors de grans esdeveniments a l’hora de promoure hàbits més sostenibles amb vistes a la gestió de la brossa. El conveni signat avui se situa en aquest context.

Els grans esdeveniments, com ara un partit del Barça, apleguen gran quantitat de públic i generen, en conseqüència, gran quantitat de deixalles. D’altra banda, institucions com el FC Barcelona exerceixen un rol de lideratge i exemplaritat envers altres entitats.

Com a fruit del conveni, el FC Barcelona incorporarà mesures per reduir la quantitat de brossa que genera, per implantar la recollida selectiva en les seves instal·lacions, per difondre entre socis, empleats i usuaris comportaments més sostenibles, i per potenciar la contractació d’empreses d’economia social per realitzar tasques relacionades amb la recollida i el tractament de les deixalles.

L’ARC, al seu torn, elaborarà una diagnosi ambiental de l’actual gestió de residus al FC Barcelona que haurà d’estar enllestida el primer trimestre de 2006. A partir de la diagnosi, elaborarà, juntament amb els representants del Club, un Pla d’acció per a la gestió sostenible dels recursos i els residus al FC Barcelona que, entre d’altres actuacions, inclourà l’elaboració d’una Guia de Bones Pràctiques per a la prevenció i gestió correcta dels residus a les instal·lacions del Club.

El 6 d’octubre de 2004, els departaments de Medi Ambient i Habitatge i d’Indústria, i el FC Barcelona van signar un conveni marc de cooperació per incorporar criteris de sostenibilitat en les actuacions del club. Aquests criteris es relacionen amb l’eficiència energètica, l’estalvi d’aigua, la reducció de residus i la recollida selectiva, etc. El conveni que avui signen l’ARC i el FC Barcelona concreta aquest compromís en l’àmbit de la gestió sostenible de la brossa.


PREMSA
Agència de Residus de Catalunya
jcacerest@gencat.net
Telèfon de contacte 93 567 41 90
http://www.arc-cat.net