Agència de Residus de Catalunya


Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya

Data de la consulta: 13 / 12 / 2017

 UTE SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SLU, FCC ÁMBITO, SA, RECYPILAS,SA(UTE VILOMARA II)
Codi de gestor
E-525.98
NIMA
0800383597
Adreça física
POL. IND. EL PONT C/ LES FONTS, 56
(08254) EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT 
Adreça de correspondència
POL. IND. EL PONT C/ LES FONTS, 56 
(08254) EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT 
Telèfon
938317720
Fax
938317712
a/e
vilomara@utevilomara.cat
web
www.utevilomara.cat
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89  
Veure Localització X:406213 // Y:4617780  
 DADES DE L'ACTIVITAT
Activitat
RECUP PILES DE TOT TIPUS, PILES BOTÓ, LÀMPADES FLUORESCENTS I DESCÀRREGA MITJANÇANT PROCESSOS HIDROMETAL·LÚRGICS (AMB DESMUNTATGE PREVI) , RECICLATGE RAEE PER EXTREURE LA PILA..., I CRT DE RESIDUS SEGONS RELACIO B1CNS120154, B1CNS120299, B1CNS130415
Operacions autoritzades
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics
V44 Recuperació de bateries, piles, acumuladors