Agència de Residus de Catalunya


Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya

Data de la consulta: 13 / 12 / 2017

 SEBASTIÀ LLORENS, SL
Codi de gestor
E-227.96
NIMA
0800398320
Adreça física
C/ LLUÍS COMPANYS, S/N
(08400) GRANOLLERS 
Adreça de correspondència
C/ LLUÍS COMPANYS, S/N 
(08400) GRANOLLERS 
Telèfon
938704253
Fax
938796693
a/e
info@llorensgmr.com
web
www.llorensgmr.com
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89  
Veure Localització X:440178 // Y:4605156  
 DADES DE L'ACTIVITAT
Activitat
RECU. PAPER, FERRALLA, I PLÀSTIC MITJANÇANT CLAS. I PREMSAT, CLAS. DE VIDRE, TÈXTIL, FUSTA I RESIDUS GENERALS NO CLASSIFICATS, RECU. CABLE MITJANÇANT TRIT. I SEPARACIÓ,DESMUNTATGE DE RAEE, CRT DE RESIDUS SEGONS RELACIÓ BM20140080
Operacions autoritzades
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V13 Reciclatge de tèxtils
V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de fustes
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics
V45 Recuperació de cables